• Ultimele știri

  duminică, 7 mai 2017

  84 de academicieni români reclamă falsificarea istoriei, globalizarea, vânzarea pământului și pierderea resurselor. Iată apelul lor menit să prevină destabilizarea țării

  Pe fondul crizei politice din interior, forțe ostile României pot pune la cale destabilizarea țării noastre, motiv pentru care mai ales tinerii care au ieșit în stradă trebuie să fie vigilenți, astfel încât să prevină deturnarea protestului lor sincer și justificat.  În condițiile în care avem în jurul nostru tot felul de primăveri arabe sau portocalii care au aruncat în aer zone întregi din Europa Estică și Asia, și în contextul în care ne amintim tentativele de destabilizare totală și rupere a României din anii 1989-1990, putem anticipa, fără să fim neapărat specialiști în geopolitică, că astfel de scenarii există și acum.

  Și dacă în 27 de ani am fost transformați într-o colonie, râmânând fără resurse și fără industrie proprie, pasul următor ar putea fi ruperea României. State interesate ar fi pentru un astfel de scenariu…

  Tocmai de aceea, apelul avertisment al celor 84 de academicieni români trebuie privit cu toată seriozitatea, cu atât mai mult cu cât el atacă și probleme precum falsificarea istoriei României, pierderea pământului și a resurselor, globalizarea nivelatoare, ștergerea identității și amenințarea integrității țării noastre.

  Daniel Roxin

  http://daniel-roxin.ro/

  IDENTITATE, SUVERANITATE ȘI UNITATE NAȚIONALĂ Apelul unor academicieni români

  Către Poporul Român,

  Către instituțiile Statului Român

  Având în vedere poziția Academiei Române, de instituție identitară fundamentală, aflată de un secol și jumătate în serviciul Națiunii Române,

  semnatarii acestui Apel,

  îngrijorați de evoluțiile interne și internaționale din ultimele decenii, caracterizate printr-o continuă și alarmantă încercare de erodare a identității, suveranității și unității naționale a României, cu multe acțiuni plasate sub semnul globalismului nivelator sau al unei exagerate ‘corectitudini politice’, dar și cu multe acțiuni îndreptate direct împotriva Statului și Poporului Român (rescrierea tendențioasă, lacunară sau chiar mistificatoare a istoriei, denigrarea simbolurilor naționale, subminarea valorilor și instituțiilor fundamentale, sabotarea viitorului, dezmoștenirea generațiilor care vin după noi prin vânzarea pământului, a resurselor solului și subsolului, prin defrișări masive, prin înstrăinarea sau falimentarea unităților economice, prin degradarea învățământului și a sistemului sanitar, prin politizarea excesivă a tuturor subsistemelor statului și societății, ceea ce are ca efect deprofesionalizarea, confuzia valorilor, corupția, lipsa de eficiență, apariția unor tensiuni sociale),

  preocupați în mod deosebit de încercările recurente de ‘regionalizare’ a României sau de crearea de enclave autonome pe baze etnice, contrare Constituției României și tendințelor de integrare europeană, total neproductive din punct de vedere economic, social, al calității vieții în aceste zone,

  ne exprimăm ferm împotriva tuturor acestor acțiuni,

  ne pronunțăm cu tărie în favoarea identității, suveranității și unității naționale,

  solicităm instituțiilor abilitate ale Statului Român, de la toate nivelurile, să vegheze și să acționeze pentru a preveni, pentru a contracara și, atunci când se încalcă legea, pentru a pedepsi toate diversiunile și agresiunile la adresa identității, suveranității și unității naționale a României și a stabilității statului de drept.

  Chemăm alături de noi, în acest demers, întregul popor român, pe toți locuitorii acestui pământ,

  ne adresăm în particular intelectualilor, invitându-i să fie exemplu de înțelepciune și de patriotism,

  ne adresăm oamenilor politici, invitându-i să conlucreze cu responsabilitate și patriotism pentru binele României,

  cu atât mai mult cu cât ne aflăm în preajma sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, a centenarului aducerii împreună a tuturor provinciilor românești, eveniment pe care poporul român l-a așteptat, pentru care a suferit, a lucrat și a luptat atâtea veacuri și pe care l-a realizat cu atâtea jertfe.

  Să ne cinstim eroii, să fim la înălțimea lor, lăsând generațiilor următoare, tuturor locuitorilor României, o țară unită, suverană, cu dragoste pentru trecut și pentru cultura sa, cu respect de sine, stăpână pe pământul său, educată și prosperă, o țară a Europei Unite, dar cu identitate proprie, românească.

  Așa să ne judece viitorul!

  Semnatari ai Apelului Academicienilor Români:

  1. Acad. Victor Voicu

  2. Acad. Ioan-Aurel Pop

  3. Acad. Eugen Simion

  4. Acad. Gheorghe Păun

  5. Irinel Popescu, MC al Academiei Române

  6. Acad. Nicolae Breban

  7. Mircia Dumitrescu, MC al Academiei Române

  8. Mircea Martin, MC al Academiei Române

  9. Acad. Nicolae Ghilezan

  10. Acad. Nicolae Cristescu

  11. Acad. Constantin Ionescu-Târgoviște

  12. Acad. Octavian Popescu

  13. Dumitru Mihalache, MC al Academiei Române

  14. Acad. Sabina Ispas

  15. Gheorghe Chivu, MC al Academiei Române

  16. Voicu Lupei, MC al Academiei Române

  17. Acad. Victor Spinei

  18. Mircea Dumitru, MC al Academiei Române

  19. Ioan Tomescu, MC al Academiei Române

  20. Acad. Gheorghe Benga

  21. Valeriu Matei, MO al Academiei Române

  22. Petre T. Frangopol, MO al Academiei Române

  23. Acad. Florin Filip

  24. Costin Cernescu, MC al Academiei Române

  25. Mihail Voicu, MC al Academiei Române

  26. Acad. Dan Tufiș

  27. Gheorghe Ștefan, MC al Academiei Române

  28. Acad. Gheorghe Tecuci

  29. Acad. Alexandru Balaban

  30. Ovidiu Băjenaru, MC al Academiei Române

  31. Ioan Dumitrache, MC al Academiei Române

  32. Nicolae Dabija, MO al Academiei Române

  33. Marius Guran, MO al Academiei Române

  34. Acad. Dorel Banabic

  35. Acad. Marius Andruh

  36. Acad. Dinu C. Giurescu

  37. Acad. Cristian Hera

  38. Mircea Flonta, MC al Academiei Române

  39. Acad. Nicolae Panin

  40. Acad. Păun Ion Otiman

  41. Acad. Alexandru Zub

  42. Acad. Marius Sala

  43. Acad. Maria Zaharescu

  44. Acad. Constantin Popa

  45. Maria-Luisa Flonta, MC al Academiei Române

  46. Acad. Lucian-Liviu Albu

  47. Crișan Demetrescu, MC al Academiei Române

  48. Mariana Nicolescu, MO al Academiei Române

  49. Acad. Ionel Haiduc

  50. Gheorghe Sin, MC al Academiei Române

  51. Acad. Nicolae Anastasiu

  52. Nicolae Florea, MO al Academiei Române

  53. Dumitru Oancea, MC al Academiei Române

  54. Dan C. Jipa, MC al Academiei Române

  55. Dumitru Murariu, MC al Academiei Române

  56. Acad. Maya Simionescu

  57. Ileana Mânduțeanu, MC al Academiei Române

  58. Sorin Dumitrescu, MC al Academiei Române

  59. Acad. Victor Giurgiu

  60. Ovidiu Badea, MC al Academiei Române

  61. Ion Grosu, MC al Academiei Române

  62. Acad. Dan Berindei

  63. Acad. Lucia — Doina Popov

  64. Acad. Nicolae-Victor Zamfir

  65. Mihaela-Maria Hillebrand, MC al Academiei Române

  66. Cristian Silvestru, MC al Academiei Române

  67. Gheorghe Coldea, MC al Academiei Române

  68. Acad. Dan Dubină

  69. Acad. Anca V. Sima

  70. Acad. Dumitru Radu Popescu

  71. Acad. Constantin Corduneanu

  72. Eugen Mihaesco, MO al Academiei Române

  73. Mircea Petrescu, MO al Academiei Române

  74. Wilhelm Dancă, MC al Academiei Române

  75. Tudor Sireteanu, MC al Academiei Române

  76. Acad. Ioan-Ioviț Popescu

  77. Mihnea Colțoiu, MC al Academiei Române

  78. Ion Toderaș, MO al Academiei Române

  79. Dorel Bucurescu, MC al Academiei Române

  80. Viorel Badescu, MC al Academiei Române

  81. Dorin Ieșan, MC al Academiei Române

  82. Acad. Bogdan Simionescu

  Surse: Daniel Roxin pentru cunoastelumea.roAGERPRES

  Politică

  România

  Urmăriți-ne pe Twitter!

  Urmăriți-ne pe Youtube!