• Ultimele știri

  duminică, 30 aprilie 2017

  „TOTUL CONSTĂ ÎN CUNOAŞTEREA INAMICULUI ŞI CÂND NOI ROMÂNII ÎL VOM CUNOAŞTE, ÎL VOM ÎNVINGE” Marii predecesori ne-au lăsat asta scris ....

  „TOTUL CONSTĂ ÎN CUNOAŞTEREA INAMICULUI ŞI CÂND NOI ROMÂNII ÎL VOM CUNOAŞTE, ÎL VOM ÎNVINGE” Marii predecesori ne-au lăsat asta scris cu limbă de moarte cu vreo 80 de ani în urmă. Constatăm că încă nu am învins inamicul, nici măcar nu prea ne luptăm cu el. Concluzia ar fi ca nu prea îl cunoaştem Dar cine este de fapt inamicul Poporului Român?   Și dacă nu îl știm, cum să facem să îl ştim? Să folosim dar un exemplu recent si curent chiar.   Se ventilează furibund ipoteza că, întrucât grupul Bodnăraș - Dej - Ceauşescu au fost un timp lung în acelaşi grup cu reprezentanţii locali ai Mafiei Internaţionale reprezentată de evreii bolşevici kominterniști de sorginte estică via URSS, ar fi fost cu toții, "la pachet", dușmani ai Poporului Român.

  În același timp a devenit cunoscut faptul că aceeaşi grupare Bodnăraș-Dej-Ceausescu s-a aflat pe lungimea a zeci de ani într-un conflict din ce în ce mai acut cu aceşti reprezentanţi locali ai Mafiei Internaţionale reprezentată de evreii bolşevici kominternişti de sorginte estică via URSS.

  În prezent ne aflăm în aceeași situație dar față de evreii bolşevici kominterniști de sorginte vestică via UE și SUA, cei din est având un rol activ dar secundar.

  Daca considerați util, dați „Share” să ajutăm la dumirirea românilor, cu atât mai mult cu cât cei care fac această muncă sunt obstructionați, vizibilitatea lor este limitată drastic prin toate mijloacele electronice.

  Se impune o analiză chiar şi sumară a faptelor ce ar putea fi atribuite celor două grupări.

  O PRECIZARE NECESARĂ

  În perioada 1944-1989 au exista 5 perioade distincte prin scopul urmărit de conducerea reală, între care două sunt total opuse, cu observaţia că în toate perioadele, rămăşiţe din cei care au avut controlul în perioadă anterioară au păstrat o oarecare influență.

  1944-1948 - evreizarea intensivă a Statului Român sub protecția armatei URSS.

  1948-1958 – terorismul evreiesc pentru distrugerea celor mai buni români aplicat prin toate instrumentele statului.

  1958-1964 – urmare a retragerii armatei URSS s-a produs dezevreizarea Statului Român

  1964-1976 - românizarea intensivă a Statului Român – o perioadă puternic dar discret antisemită

  1976-1989 – după uciderea patrioților care au condus românizarea statului, s-a desfăşurat în mod gradual şi clandestin re-evreizarea Statului Român și sabotarea întregii societăţi.

  La 1989, s-au cules roadele sabotajului executat în perioada anterioară prin eliminarea ultimilor patrioţi din conducerea statului și reinstalarea terorismul evreiesc de stat cu scop punctual de exterminare a Poporului Român.

  DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

  1) agenţii Mafiei Internaţionale dupa 1989

  a. au distrus economia internă, în special industria autohtonă, readucând ţară la obiectivele stabilite în anii 1950-1952 în Planul Valev

  b. au distrus relaţiile economice cu alte state

  c. au furat rezervele acumulate în anii de până la 1989

  d. au subordonat România altor state cu apogeul realizat de subordonare la Uniunea Europeană, o entitate fictivă creată de Mafia Internaţională pentru a exploata clandestin toate popoarele și a absorbi în interes propriu toate resursele continentului european.

  e. Au reintrodus exploatarea bogăţiilor românilor şi a poporului care era executată în trecut de predecesorii lor prin sovromuri, în prezent acţionând identic sub alte identităţi corporatiste numite Multinaţionale.

  f. Protejează organizaţiile străine pentru a putea exploata la epuizare rezervele ca în caz de necesitate și urgență strategică, românii să nu aibă resurse de rezistenţă și supraviețuire.

  2) grupul Bodnăraş, Dej şi Ceauşescu au oprit dependenţa de alte state şi au creat invers o dependinţă a altor state de România

  a. au promovat dezvoltare internă şi dependizarea altor state cu bogăţiile lor cu totul de România ca un punct central de asigurare a independenţei economice a acestora.

  b. au respins planul Valev care stabilea un rol marginal strict agricol pentru România în cadrul ansamblului economiilor blocului estic şi contrar politicilor Mafiei Internaţionale au dezvoltat şi infrastructurile industrială, de transport industrial şi militară,

  c. au oprit exportul de bunuri prin sovromuri

  d. Au dezvoltat o rețea de relaţii cu state care deveniseră dependente de România pentru independenţa lor economică şi care trimiteau un flux continuu de bunuri şi bani către România

  e. Au acumulat rezerve de bunuri, bani şi creanțe

  f. Au protejat resursele naturale și le-au sporit, iar pe cele aflate în cantităţi limitate le-au conservat preferând să importe decât să le consume pentru motive de asigurare a capacităţii de rezistență strategică.

  g. Au realizat o reală independentă economică a României

  PRIVIND PROPRIETATEA AVERII POPORULUI ROMÂN

  1) agenţii Mafiei Internaţionale

  a. la apogeul puterii în 1948 au confiscat-o în proprietatea statului prin naționalizare şi cooperativizare,

  b. apoi şi-au însușit rezultatele via sovromuri

  c. după 1989 au transferat averea obşteasca a poporului român către străini, respectiv prin legea 15/1990 au trecut-o în proprietatea Statului de unde au privatizat-o la reprezentanţi ai Mafiei Internaţionale din toate statele inclusiv cei locali, iar ceea ce nu s-a privatizat s-a furat prin justiţie sau s-a distrus. În loc de sovromuri azi avem multinaţionale cu identităţi false ruseşti americane, austriece, germane, englezeşti, etc toate cu acţionariat având o anume etnie

  2) grupul Bodnăraş, Dej şi Ceauşescu când au preluat puterea efectiv în 1964, au găsit-o averea românilor în proprietatea Statului Român şi au menținut-o în proprietatea Poporului Român, STATUL având un rol strict de administrator al averii Poporului Român. Semnificativ este că orice furt din averea publică era calificat drept delict la PROPRIETATEA OBȘTEASCĂ şi nu a statului!

  PRIVIND INDEPENDENŢA MILITARĂ

  1) agenţii Mafiei Internaţionale

  a. Au distrus capacitățile militare ale României

  b. au subordonat România către organizațiile Mafiei Internaţionale simbolizate în plan militar de NATO.

  c. au distrus industria autohtonă

  d. au impus dependența dotării tehnice de străini care în caz de război ne vor refuza dotarea necesară,

  e. au transformat armata într-o organizație de funcţionari, nişte ucigaşi, mercenari în fapt, în care patrioții răzleți nu se pot integra,

  f. au schimbat caracterul din organism de apărare în instrument de atac a altor popoare cu care nu avem absolut nici o relaţie contencioasă – de la Kosovo la Irak, Afganistan, strict în interesul Mafiei Internaţionale.

  g. Au readus armate străine pe teritoriul românesc sub false pretexte.

  2) grupul Bodnăraş, Dej şi Ceauşescu

  a. au acţionat ca armata URSS să părăsească România în 1958

  b. au dat armatei o funcţie strict de apărare,

  c. au întărit-o până la nivel de milioane e rezervişti amplu dotaţi,

  d. au respins participarea la atacarea altor state cazul binecunoscut al refuzului de a participa la invazia Cehoslovaciei. Au pus Mafia Internaționala în situaţia imposibilă fie de a accepta independența României fie de a iniţia un conflict real (a se observa că invazia Ungariei şi a Cehoslovaciei nu au avut opoziţie din partea statelor respective) caz în care s-ar fi inflamat toate statele cotropite de URSS, cu consecinţa că s-ar fi anihilat tot planul mafioților realizat cu greu în cel de al doilea război mondial.
  e. cu o industrie specializată capabilă să asigure majoritatea covârşitoare a dotării necesare apărării, pe trei perimetre graniţa, subcarpații şi Transilvania, toate dotate să se poată susține singure lungi perioade de timp –Transilvania fiind reduta naturală dotată în interior cu tot ce este necesar a face față unui asediu îndelungat unde se găseau de la fabrici de armament camioane, avioane, explozibili, combustibili etc.

  f. Au construit Canalul Dunăre Marea Neagră ca șanț antitanc împotriva invaziei dinspre sud pentru a se asigura accesul la mare iar flota asigura posibilitatea spargerii oricărei blocade

  PRIVITOR LA BISERICĂ ORTODOXĂ ROMÂNA

  1) agenţii Mafiei Internaţionale

  a. au încarcerat mii de preoţi şi călugări

  b. au ucis 2,500 de preoţi în închisori până în 1964

  c. după 1989 fiind opriţi de a ataca direct întrucât pretextul schimbărilor a fost o presupusă libertate, au schimbat tactica dar scopurile rămânând aceleaşi din anii post belici: utilizează statul preluat integral din nou de Mafia Internațională la 1989 pentru a ataca biserica prin aplicarea de obstrucțiuni funcţionale, blocarea banilor pe care statul este obligat să îi dea în schimbul furtului masiv de patrimoniu comis de stat prin secularizarea la 1863, alterarea cadrului legislativ pentru a submina structura societăţii romaneşti prin legalizarea homosexualităţii, slăbirea cadrului juridc pentru apărarea copiilor, promovarea perversiunilor sexuale şi a formelor alterate de familie, blocarea inițiativelor de menţinere a firescului şi naturalului, prin organizații private susţinute tot e stat care atacă toate valorile prin calomniere in abundență și minciuni cu care ei umplu spațiul public.

  2) gruparea Bodnăraș-Dej-Ceausescu

  a. deşi au fost dărâmate 20 de biserici şi o mănăstire (Văcăreşti), acesta rămâne un caz deschis spre studiu pentru descoperirea adevărului, respectiv adevăraţii autori ai distrugerilor

  b. au acţionat paradoxal invers în sute de cazuri în care s-au făcut excepţionale eforturi de salvare, consolidare, renovare şi extindere de biserici şi mănăstiri.

  c. În cazul Bisericii Sf Vineri ştim că a fost distrusă la ordinul dat clandestin de Moses Rosen pentru că domina principala Sinagogă din Bucureşti. Ca represalii, sinagoga să fost înconjurată de blocuri în anii 1980-1989 de nu se mai vede de loc. S-a construit recent biserica Sf Vineri Nou nu departe de piaţa Sf Vineri în spatele Tribunalului Bucureşti. Nici nu s-a terminat construcţia bisericii şi mafioţii au început construcţia de blocuri şi birouri în jurul ei aflate în curs de edificare, ca represalii la represalii. (textul este scris în mai 2017)

  d. Au menţinut o relație apropiată, şi nu de puţine ori au fost acuzați de bolşevici că au ţinut o relaţie mult prea apropiată cu marii prelaţi ai Bisericii,

  e. Au permis desfășurarea evenimentelor religioase în mod tacit fără a le pună piedici

  f. Se cunoaşte ca Biserica Sf. Gheorghe din Galați a fost dărâmată prin tragerea cu remorcherele în Dunăre în 1962 la ordinul lui Constantin Dăscălescu având la acel moment funcţia de secretar al Comitetului de Partid Muncitoresc pe judeţ, pe care nu întâmplător îl găsim în perioada 1982-1989 prim-minstru. Apar dovezi că el şi oamenii din imediata să subordonare acţionau în secret împotriva ordinelor lui Ceauşescu.

  CONȘTIINȚA IDENTITĂȚII ETNICE A ROMÂNILOR, CULTUL EROILOR ŞI A MARILOR LUMINĂTORI DE CONŞTIINŢE, A MĂREŢIEI ROMÂNILOR,

  1) agenţii de sorginte estică şi vestică ai Mafia Internaţională au desfăşurat o campanie locală în perioada 1948-1964 şi după 1989 până în prezent, și în plan internaţional în toate perioadele pe lungimea a zeci de ani cu aceeași intensitate şi în prezent, campanie de deznaţionalizare, de ştergere a conştiinţei identităţii etnice a românilor, de denigrare şi calomniere a eroilor şi mărilor luminatori de conştiinţe şi persoanlitaților culturale şi patriotice omiţând cu grijă orice referinţă negativă despre reprezentanţii locali ai Mafiei Internaţionale implicați în sabotajul cultural efectuat de membrii Mafiei Internaţional adânc conspirați sub identităţi şi calităţi româneşti, în prezent campania fiind de cea mai mare intensitate cunoscută vreodată

  2) grupul Bodnăraş, Dej şi Ceauşescu au cultivat şi promovat amplu aspectele pozitive, prin toate mijloacele, de la cercetări arheologice, edificarea de muzee şi alte instituţii de cultura până la edificarea de construcţii publice de mare anvergură pe aplasamente centrale în toate localităţile pentru desfăşurarea de manifestare culturii tradiţionale, au împânzit tara cu monumente ale eroilor români, au susţinut creaţii de film istoric despre marile evenimente istorice şi au promovat cât s-a putut istoria autentică

  PRIVIND PATRIOȚII ROMÂNI

  1) Agenţii Mafiei Internaţionale

  a. În perioada 1944-1948 au înlocuit din funcţii toţi românii în mod special în organele de forţă pentru a putea ataca în 14 mai 1948 şi după, şi încarcera zeci de mii de patrioţi care ulterior enrom de mulți au fost exterminaţi de agenţii mafioţilor.

  b. Au asasinat toţi românii cu potenţial de a fi conducători fi în închisori fie când au avut oportunitatea inclusiv pe Bodnăraș, Dej, Ceauşescu şi foarte mulţi alţii

  2) Gruparea Bodnăraș-Dej-Ceausescu

  a. au eliberat deţinuţii politicii în 1964 care în proporţie de 90% erau legionari

  b. au redus drastic prigoana pe care continuau să o comită corpul de mafioţi rămaşi în instituţiile de forţă, in securitate cu precadere întrucât in astfeld e instituții conspiraera se poate afce mult mai facil.

  c. Au protejat, în măsura posibilităţilor de a o face clandestin, un mare număr de patrioţi care au putut supravieţui chiar şi până în prezent.

  PRIVIND CONDUCEREA STATULUI

  1) Agenţii Mafiei Internaţionale

  a. În perioada 1944-1948 au înlocuit din funcţii toţi românii cu agenţi ai Mafiei Internaţionale, de regulă evrei sub false identităţi romaneşti sau infractori de drept comun români sprijiniţi să acționeze ca paravan pentru mafioții străini.

  b. Au păstrat nişte români care dobândiseră cu răbdare o notorietate greu de compromis, între care şi pe Bodnăraş şi Dej, în spatele cărora mafioţii străini să se poată ascunde şi pe care să îi poată acuza de crimele comise de mafioţi.

  c. După pierderea parţială a controlului statului în 1964, au infiltrat instituţiile statului cu evrei conspiraţi adânc pentru a sabota activitatea patrioţilor, sabotarea conducerii patriotice s-a făcut până la cel mai înalt nivel, în perioada 1976-1989 chiar cei mai apropiaţi oameni de lângă Ceaușescu ajunseseră să fie slugi obediente ale Mafiei Internaţionale în cea mai mare conspirativitate. În prezent foștii șefi ai Securităţii şi ai contrainformaţiilor afirmă cu emfază că ei ştiau ce urma să se întâmple, că vom fi atacaţi şi în mod deliberat nu au informat pe Ceauşescu lăsând atacul să se desfăşoare fără nici o opoziţie. În perioada 1976-1989, sabotajul instituțiilor comis de străini a perturbat până la anihilare legăturile conducerii cu poporul atât cele informaţionale cât şi cele de distrubuție de hrană şi confort a poporului. Instrumentele principale utilizate de mafioţi clandestini au fost televiziunea, radioul, sistemul de distribuţie a bunurilor de consum şi confort, sistemul de export şi de distribuţie a energiei intern şi extern, domenii pe care au ajuns să le conducă integral şi conspirat controlând CSP-ul și firmele de comerț exterior.

  d. Întreg efortul de preluare a statului a fost focalizat pe reducerea calităţii vieţii poporului în ciuda marii bogaţii evidente pe care poporul o producea şi direcţionarea nemulţumirii către Ceauşescu care rămăsese singurul obstacol în preluarea statul de către Mafia Internaţională, în fapt singurul care mai apăra românii de atacul mafiot subversiv. Desigur, au mai fost şi alţii pe nivele mai mici care au fost anihilaţi la 1989 fie fizic pe loc precum Col. Trosca, Gen. Milea sau imediat precum Gen. Guşa fie simplu marginalizaţi şi compromiși prin presa şi zvonuri.

  e. Procedeele de eliminare a celor mai buni români care în anii 1944-1964 s-a făcut prin incarcerare şi exterminare fizică s-a făcut prin mijloace noi, după 1989, în baza experienţei din SUA, Europa de vest, Australia prin inducerea de practici autodistructive pe calea programelor de radio, TV şi filme, prin sărăcire financiară şi eliminarea posibilităţilor de supravieţuire independenţa, măsuri care au forţat românii, dintre care şi o parte a celor mai capabili, să emigreze cu milioanele.

  f. După 1989 au repus în toate funcţiile organelor de stat numai agenţi ai Mafiei Internaţionale: fie evrei cu false identităţi romaneşti fie infractori români organizați în masonerie, care este o organizatei evreiască pentru infractori neevrei sub strictă comanda evreiască.

  g. Toate eforturile patrioţilor în toată perioada celor 73 de ani de la finele celui de al doilea război mondial au fost fie oprite fie deturnate prin acţiunea evreilor adânc conspiraţi în interiorul populaţiei romaneşti unii şi de câteva generaţii având identităţi romaneşti, dar care au acţionat şi acţionează din interior împotriva românilor. Existenţa acestui grup nu a fost cunoscut şi nu este cunoscută de majoritatea românilor iar cei ce au aflat de ea, fie au fost ucişi precum Trosca şi alţii ecare nici nu ştim, fie au făcut pact de colaborare pentru beneficii personale şi au ajutat ca Ceauşescu să fie înşelat precum membrii proeminenți ai guvernului de sub Ceauşescu precum Prim ministrul Constantin Dăscălescu, prim Vice Prim Ministrul Gheorghe Oprea, Vice Prim Ministrul Ion Dincă, Şeful securităţii iulian Vlad, şeful adjunct la contraspionajului Filip Teodorescu, Generalul Victor Stănculescu şi mulţi alţi trădători adevăraţi. Nu politicienii activi de la 1989 încoace sunt adevăraţii trădători ci aceia pe care conducerea patriotică s-a sprijinit şi au permis mafioților internaţionali să îndepărteze pe patrioţi şi să preia statul român.

  h. În prezent se afla în curs de desfăşurare un genocid real comis împotriva poporului român, executat cu instrumentele statului şi al organizațiilor private de Mass Media, firme private în toate domeniile, în domeniile informaţional, alimentar, medical, toate, cu Stat cu tot, aflate sub aceeaşi conducere centralizată, acţiune prin care se produce o reală exterminare a românilor în conformitate cu ordinele date de conducerea Mafiei Internaţionale în 1848, da acum 170 de ani de când suntem exterminaţi prin diverse modalităţi – de la asasinarea patrioţilor individual păna la implicarea prin înşelarea a întregului popor în războaie cu care nu aveam de fapt nimic de a face.

  i. Procedeul principal al distrugerii Poporului Român este înșelarea prin MASS MEDIA, RESPECTIV PROGRAME DE RADIO, TV ŞI FILME şi prin INACŢIUNEA INSTITUŢIILOR STATULUI ÎMPOTRIVA ATACATORILOR.

  j. Românii sunt păcăliţi ca chipurile corupţia este flagelul de care suferim. ESTE O IDEE MINCINOASĂ. Fiind supuşi unui program de distrugere, nu de puţine ori corupţia anihilează efectul procedeelor de distrugere. Corupţia este un factor de împiedicare a genocidului împotriva românilor, de aceea au institut organ specializat de blocarea a acestei forme de apărare. În mod identic funcţionează sistemul de impozitare. ANAF, Garda Financiară, etc sunt instrumente de oprire a rezistenţei patriotice care se manifesta prin evaziune fiscală care este modul clasic al oricărui popor exploatat imperialistic de a sabota atacul în acest caz al statului român, în realitate un grup de crima organizată antiromâneasca condus de străini.

  2) gruparea Bodnăraș-Dej-Ceausescu

  a. au acţionat aşa fel ca să fie trimişi înapoi în URSS toți consilierii sovietici, în fapt agenţi evrei bolşevici kominternişti, ultima transa în 1964.

  b. au eliminat bolşevicii evrei vizibili din funcţiile de stat dar pentru a nu crea conflict cu URSS, nu i-au expulzat ci chiar le-au lăsat privilegiile prăduite după 1944.

  c. Au purces la un proces de românizarea a instituţiilor de forţă şi a statului în general.

  d. Acest proces a fost oprit şi inversat odată cu asasinarea lui Bodnăraş în 1976 pană când în 1989, conducerea patriotică a rămas fără nici un sprijin statal.

  Pornind de la fapte, se conturează o singură concluzie: a existat un grup de patrioţi strecuraţi cu greu între membrii Mafiei Internaţionale care au acţionat când au putut, cu enorme riscuri, în favoarea Poporului Român. Rezultatele lor au fost valoroase chiar esenţiale pentru Poporul Român, dar nu şi-au realizat scopul propus de a asigura stabilitatea realizărilor favorabile românilor.

  Pentru conspirarea scopului patriotic şi acceptarea în instituţiile mafiote, au declamat apartenenţa la ideologiile şi organizaţiile bolşevice în forma dar au acţionat în fapt concret, când au putut, complet contrar declamațiilor. Agenţii de propagandă şi influenţă ai inamicului utilizează declamaţiile patrioţilor pentru a îi calomnia în timp ce ascund față de popor faptele concrete. Acei mulți români intoxicaţi de propaganda in masa executată prin televiziuni, le ţin isonul propagandiştilor antiromâni şi menţin propaganda antiromânească vie şi inflamată.

  Mafia Internaţională nu a fost păcălită de manevrele înşelătoare ale patrioţilor. Mafioţii au acţionat pentru oprirea acestora mergând până la asasinat.

  Mafia Internaţională a reînnodat la 1989 cursul de distrugere al Poporului Român întrerupt de patrioţi la 1964.

  În prezent una din metodele de anihilare a patrioților din sistem este crearea de centre de fals patriotism instituţional în diverse servicii şi organe de stat unde falşi patrioţi conduc servicii pretins patriotice în care patrioţii autentici se zbat nedumeriţi ca nu fac prea mare progres. E uşor de detectat: ştim de 2,000 de ani: Sfânta Evanghelie după Matei 7. 20. "De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte."

  În scurta perioadă de după 1989 când s-a putut mişca mai liber, Biserica s-a mobilizat şi s-a consolidat în multe planuri, cu contribuţia esenţială a marilor patrioţi interbelici care au supravieţuit şi au întărit în toate planurile Biserica şi mai mult, au lăsat o moştenire şi o tradiţie de infinita valoare pentru noi şi viitor.

  Poporul român este un popor supravieţuitor.

  Cineva spunea cu 80de ani în urmă:” Totul constă în cunoaşterea inamicului şi când noi romanii îl vom cunoaşte, îl vom învinge¨
  Se vede ca nici patrioţii din perioada post belică nu prea au cunoscut inamicul nici cei din perioada de după 1989 nu îl cunosc, acesta fiind singura cauză pentru care nu este învins şi îndepărtat din Țara Noastră.

  Dar cum să îl cunoaştem? Este extrem de simplu, de aceea victoria ne este la îndemână.

  Care este motivul pentru care nu cunoaştem inamicul? Păi motivul pentru care nu îl cunoaştem este ca cei mai mulți dintre români au convingerea greșită că îl cunosc.

  De unde avem această convingere greșită? Păi din sursele de informații chiar ale inamicului.

  Care sunt acestea? Fără nici o excepţie, toate posturile de radio, posturile de televiziune şi filmele sunt deținute de inamic printr-un hățiș de firme din multiple state.

  Ce ni se spune şi arată prin aceste mijloace? Totul mai puţin adevărul.

  Ce se urmăreşte? Formarea de prejudecăţi.

  Cum se face asta? Direct în subconştient, cu ocolirea conştientului.

  Ce avem de făcut? Putem cunoaşte inamicul doar dacă nu ne mai luăm informaţiile de la sursele lui, respectiv neexpunerea nici măcar un minut pe an la programe de radio, tv şi filme.

  Câţi pot face asta? Foarte puţini acum dar din ce în ce mai mulţi reuşesc să se autodisciplineze să se sustragă intoxicării informaționale şi sa descopere gradual adevărul din alte surse.

  Din ce surse se poate găsi adevărul/Păi din surse statice, care se supun examinării atât timp, uneori chiar zile şi luni chiar ani, cât este necesar pentru a se stabili fără echivoc dacă o informaţie este adevărată sau falsă.

  Precum a fi informat nu este egal cu a cunoaşte adevărul, informarea abundența de informații nu este calea de cunoaştere a adevărului. Cantitatea informaţiilor este contraproductiva, cu rare excepții, abundența informațiilor împiedică cunoașterea adevărului, orice post de televiziune este dovada vie a acestui fapt.

  Pentru cunoașterea adevărului, unica condiţie este puritatea informaţiilor.

  Acesta este motivul principal pentru care Biserica Ortdoxă Română este atacată cu prioritate maximă de către Mafia Internațională. Acel motiv care constă din faptul că în învățăturile curate ale lui Hristos ale Noului testament cu precadere, găsim tot ce se poate ști despre inamic, modurile, formele de manifestare ale răului, soluțiile de apărare, facem legătura cu Dumnezeu și desigur cu toți sfinții care veghează asupra noastră și tot acolo gasim ce trebuie să știm pentru a lua măsurile preventive prin care se poate opri actunea forțelor malefice asupra Lumii, asupra Poporului Român, familiilor noastre și nouă înșine.

  Doamne, ajută!

  Post Scriptum : Patrioțí binecunoscători mă corectează gingaș si completează astfel:

  “Românii care au fost în Kosovo ca militari au fost primii care au rupt rîndurile.

  Toate trupele internaţionale au fost trimise în Kosovo ca să îi păzească pe criminalii albanezi de minoritatea sîrbă ortodoxă.
  Românii au priceput în cîteva ceasuri despre ce e vorba şi s-au organizat în jurul bisericilor şi mănăstirilor ortodoxe, pe care le-au apărat cu preţul vieţii.

  La vreo cîteva săptămîni şi celelalte trupe au început să urmeze modelul românesc. După cîteva luni, toate trupele KFOR din Kosovo au făcut ceea ce trebuia: s-au constituit tampon între majoritatea albaneză criminală şi minoritatea ortodoxă sîrbă.
  Îmi povesteau nişte sîrbi că românii mulgeau vacile, coseau iarba, aduceau de mîncare la o mănăstire de maici unde mai rămăseseră cîteva bătrîne, etc, etc.

  Românii au fost cei mai iubiţi militari din Kosovo de după 1999. Întrebaţi-i pe sîrbii care ştiu ce s-a întîmplat.”


  Politică

  România

  Urmăriți-ne pe Twitter!

  Urmăriți-ne pe Youtube!