• Ultimele știri

  vineri, 26 august 2016

  Antreprenorii care vor să lanseze o afacere în mediul urban vor putea primi până la 40.000 de euro

  Persoanele fizice care intenţionează să demareze o afacere în mediul urban vor putea obţine un ajutor financiar de până la 40.000 de euro, prin intermediul unei linii de finanţare dedicate dezvoltării antreprenoriatului şi înfiinţării de noi întreprinderi, care se va lansa în curând. Mai exact, ajutorul va fi acordat prin intermediul Programului „România Start-Up Plus”, 


  o schemă de finanţare căreia îi sunt alocate anul acesta 105 milioane de euro şi care a fost publicată recent de Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

  Ghidul Programului „România Start-Up Plus” a fost lansat recent, în dezbatere publică, de către MFE, iar prin finanţarea proiectelor de antreprenoriat din cadrul acestei scheme de minimis autorităţile îşi propun să stimuleze antreprenoriatul şi să creeze locuri de muncă ne informeaza 
  avocatnet.ro

  Concret, programul citat reprezintă o linie de finanţare dedicată celor care vor să demareze o afacere în mediul urban, cu fonduri europene. De altfel, potrivit unui comunicat de presă al MFE, ajutorul de minimis va avea la dispoziţie fonduri în valoare de105 milioane de euro, dintre care 63 de milioane vor ajunge la viitorii antreprenori (maximum 40.000 de euro pentru fiecare beneficiar), iar 42 de milioane vor merge la administratorii schemelor de grant, cei care vor forma practic viitorii antreprenori şi le vor asigura acestora consilierea/ consultanţa/ mentoratul pe parcursul implementării planului de afaceri. Concret, administratorii de schemă de antreprenoriat eligibili sunt:

  Autorităţile publice locale;

  ONG-urile;

  Camerele de Comerţ;

  Patronatele;

  Furnizorii de Formare Profesională Continuă;

  Universităţile.

  Pe lângă banii destinaţi investiţiilor, antreprenorii care intenţionează să deschidă şi să dezvolte o afacere pot primi îndrumare şi consiliere, ca de exemplu:

  cursuri de educaţie antreprenorială;

  consultanță tehnică de specialitate;

  servicii de mentorat;

  implementarea planului de afaceri.

  Potrivit anunţului recent al MFE, mecanismul de finanţare propus de autorităţi este următorul:

  în momentul semnării contractului cu administratorul schemei de antreprenoriat, viitorul antreprenor primește o subvenție în valoare de maximum 24.000 euro, reprezentând prima tranșă de finanțare;

  a doua tranșă de finanțare, în valoare de cel mult 16.000 euro, va fi acordată dacă antreprenorul realizează venituri brute echivalente cu jumătate din valoarea primei tranșe.

  Practic, prin intermediul acestui ajutor de minimis, autorităţile vor să premieze performanţa în vânzări, printr-un sistem de stimulare a afacerilor aflate la început de drum: „Acest mecanism de finanțare, în tranșe, reprezintă un pas către o finanțare mai inteligentă, adaptată realității economice. Sprijinul nu mai este doar un indicator numeric cantitativ, el devine un instrument de impulsionare a antreprenorilor care înregistrează rezultate în faza incipientă a afacerilor lor”, a spus recent Dan Barna, secretar de stat în MFE.

  De altfel, prin finanțarea proiectelor de antreprenoriat din Programul „România Start-Up Plus”, Ministerul Fondurilor Europene are în vedere atingerea următoarelor obiective:

  peste 2.000 de locuri de muncă nou create;

  peste 1.500 noi întreprinderi mici și mijlocii finanțate;

  peste 10.000 de persoane formate în domeniul educației antreprenoriale.

  Notă: Conform calendarului publicat de MFE, sesiunea de depunere a proiectelor va avea loc în perioada 15 august - 30 octombrie, urmând ca evaluarea şi selecţia proiectelor să se facă până la finele anului.


  Cine poate obţine banii

  Aşa cum deja am precizat, bugetul alocat viitorilor antreprenori (beneficiarilor finali) este de 63 de milioane de euro, valoarea maximă a subvenţiei pentru fiecare beneficiar fiind de 40.000 de euro. Astfel, autorităţile estimează că aproximativ 1.575 de antreprenori vor primi ajutorul financiar. Potrivit Ghidului lansat de MFE, grupul ţintă al acestui proiect îl reprezintă persoanele fizice care intenționează să înființeze o afacere, ca de exemplu: șomeri/ inactivi/ persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă.

  Un aspect important de precizat este acela că afacerile în cadrul acestui program se vor putea înfiinţa în doar şapte dintre cele opt regiuni de dezvoltare din România. Astfel, zona Bucureşti-Ilfov este exceptată de la finanţare, fiind considerată mai bine dezvoltată. Totodată, ajutorul acordat este dedicat exlusiv dezvoltării antreprenoriatului și înființării de noi întreprinderi non-agricole în zonă urbană.

  Documentul publicat de MFE stabileşte că, pentru a fi eligibile, atât firmele (fie ele microîntreprinderi sau întreprinderi mici şi mijlocii), cât şi persoanele fizice autorizate sau întreprinderile individuale/ familiale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  să fie legal constituite şi să îşi desfăşoare activitatea în România;

  să nu fie în stare de insolvenţă sau altă situaţie similară;

  să nu aibă datorii la bugetul de stat;

  reprezentantul legal al entităţii să nu fi fost condamnat penal în ultimii trei ani;
  reprezentantul legal al întreprinderii să nu furnizeze informaţii false;

  entitatea să fie direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi să nu acţioneze ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

  să nu fi fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

  valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de trei ani consecutivi (doi ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.

  În altă ordine de idei, fiecare IMM înființat prin intermediul acestui apel de de proiecte va avea obligaţia de a crea cel puţin două locuri de muncă.

  Notă: Mai multe informaţii despre acordarea ajutorului de minimis găsiţi aici, în Ghidul Programului „România Start-Up Plus”.

  Atenţie! Informaţiile prezentate nu se aplică momentan. De altfel, documentul citat se află în dezbatere publică până pe 25 iulie, iar persoanele care au recomandări sau propuneri pe marginea ghidului sunt aşteptate să scrie la următoarea adresă de mail: [email protected]

  Sursa: avocatnet.ro


  Politică

  România

  Urmăriți-ne pe Google+

  Urmăriți-ne pe Twitter!

  Urmăriți-ne pe Youtube!